4 گواهینامه ی استاندارد بین المللی ISO از شرکت TUV آلمان و چندین گواهی نامه، تقدیر نامه و تأییدیه ی ملی، گوشه ای از دستاوردهای افتخارآمیز همای تهران است. شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران، با تکیه بر توانمندی های فکری، برنامه ریزی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی مجرب طراحان، مهندسان و کارشناسان ممتاز خود، علاوه بر دریافت گواهی نامه های بین المللی همواره توانسته است استانداردهای ملی و بینالمللی را در بالاترین کیفیت، رعایت و حفظ نماید.

iso 2004

 

برخی از لوح ها و تأییدیه ها

  • برترین پروژه ساختمانی کشور در رشته آپارتمان سازی از دانشگاه صنعتی شریف

  • برترین پروژه ساختمانی کشور در رشته ساختمان های مدرن از دانشگاه صنعتی شریف

  • برترین پروژه ساختمانی کشور از منظر ساختمان برتر کیش گروه طرح و برنامه ایده های جهانی کیش

  • برترین پروژه ساختمانی کشور از منظر چشم انداز گروه طرح و برنامه ایده های جهانی کیش

  • برترین پروژه ساختمانی کشور از منظر نو آوری همایش بزرگ انبوه سازان

  • برترین پروژه ساختمانی کشور از منظر ساختمان سازی از دانشگاه صنعتی شریف